Det Siste Mennesket. Lydinstallasjon- åpning torsdag 29. januar kl 18 på MAGO Eidsvoll Verk

Det Siste Mennesket 1

Årets første utstilling i Prosjektrommet er Liv Kristin Holmbergs lydinstallasjon “Det siste mennesket”. Fra å være et bestillingsverk til Interzone International Festival of Contemporary Music i Novi Sad i Serbia, via Berlin Art Week i den amerikanske kirken på Dennewitzplatz, valgte kunstneren å gå fra kirkerommet til kunstrommet på Eidsvoll Verk 13 desember. Lydinstallasjonen som presenteres nå er en videreføring av de performative verkene hvor kunstneren var til stede.Det siste mennesket er en lydinstallasjon hvor publikum får oppleve et verk med durasjon på 20 min basert på ”La Source de Vie” av Olivier Messiaen og tekster av skandinaviske kvinner. Sammen med komponist Stefan Thorsson og femten ”ikke-mødre” har Holmberg dykket ned i konseptet Nulliparous.Foruten åpningskvelden vil verket oppleves etter avtale.

Kontaktinfo:

+47 954 89 166
Åpning: torsdag 29. januar kl 18
Sted: MAGO, Magoveien 22, 2074 Eidsvoll Verk

Leave a Reply