Den bortkomne menneskelighet

Et oppstandelsesprosjektBilde 2 fra Oppstandelsesritualet, Kulturkirken Jakob, påsken 2012, Liv Kristin Holmberg-1

 

En musikkteatralsk transformasjon av påskeritualet.

Regi: Liv Kristin Holmberg

Medvirkende:

Hanna Barfod,
Bertrand Besigye,
Trine Folmoe,
Janne Hoem,
Hans Kristen Hyrve, Itonje Søimer Guttormsen, Magnhild Fossum, Marija Zdravkovic  m.fl.

Musikk: Olivier Messiaen m.m.

Et påskerituale for vår tid

Vi må oppstå før vi dør. Kunstens objekt har i den vestlige kunsttradisjonen som oftest vært det ubehagelige ved livet; smerten, angsten, sorgen, ensomheten, tapet, døden. Om man ser på kirkekunsthistorien, kommer dette fenomenet enda tydeligere frem. Det er pasjonshistorien med Jesu død, Judas’ svik, Marias sorg som blir tematisert, og ikke den viktigste teologiske hendelse – Oppstandelsen.

Oppstandelsesrituale for den Bortkomne Menneskelighet, Kulturkirken Jakob, påsken 2012Dette scenekunsteksperimentet ledes av et overordnet ønske om en kunstnerisk og teologisk forskyvning fra elendighetsberetninger til hyllest av livet og kjærligheten og kroppens sanseverden. Organist, scenekunstnere, billedkunstner, videokunstner, dikter, komponist m. fl. går sammen i dette scenekunsteksperimentet i forsøket på å transformere påskeritualet til en vedkommende og sanselige hendelse der det handler om at vi mennesker kan oppstå før vi dør. Den europeiske tvilen legger vi fra oss i våpenrommet og ventrer kirkerommet i troen på den menneskelige skaperkraft. Vår alles iboende oppstandelseskraft.

Denne refleksive, tverrkunstneriske og interreligiøse scenekunstproduksjonen er et forsøk på dialog og nybrottsarbeid innenfor kirkeliv og kirkekunst i Norge i dag. En lang refleksjons-og diskusjonsprosess om forholdet mellom teologi, filosofi og kunst munner ut i dette scenekunsteksperimentet. Håpet er at prosjektet kan være med å åpne opp de tusen kirkerom som finnes i Norge som sted for viktige kulturelle ytringer. Denne prosessen trenger både kirken og kunsten.

 

Manifestasjonsrituale for Den Bortkomne Menneskelighet

 

http://www.youtube.com/watch?v=d8nZkOKWvwk

 

 

The Lost Humanity of Stefan Thorsson:

https://soundcloud.com/stefan-thorsson/the-lost-humanity-2011