Chance. Del av det interdisiplinære forskningsprosjektet The Power of Motifs ved UiO

22119071_10215033395098415_669199099_n

Chance

Et spekulativt kammerspill om Marias valg, inspirert av Simone Weils tanker om tilfeldighet og determinisme.

Undersøkelsen av de etiske og metafysiske muligheter tilstede i Marias liv og skjebne vil gis en performativ, rituell ramme: en abortnemd. Vi plasserer Maria på tiltalebenken, i juryen plasserer vi teologer, feminister og kunstnere. Vi stiller oss spørsmålene: I hvilken grad har Maria fri vilje? I hvilken grad har hun rett til å råde over egen kropp og skjebne? I hvilken grad har Maria et metafysisk ansvar ovenfor Gud? Hva hender om vi sammenstiller de to paradigmer: dagens etikk og teologisk ansvarstenkning?

I fortellingen om skapelsen av menneskesønnen Jesus gjøres Maria til et vertsdyr for Gud. Dette (eventuelle) misforhold, mellom kvinne og guddom, manifesteres gjennom hele vår kulturs historie. Er det mulig, via åpenlys, spekulativ tenkning, å forestille oss et annet grunnpremiss for denne kjernefortelling i vår historie? At vi i fellesskap, på utopisk vis, undersøker Marias mulighetshorisont.

IMG_20170930_005530_466

Praktisk info:

Fredag 29. september, kl. 18 i parken ved H. Wergelands / S. Bugges hus.
Problemveien, vis á vis Meterologisk institutt.

Løpende program fra kl 18 – 22

 

Medvirkende: Katarina Skår Lisa (levende skulptur), Hans Kristen Hyrve (komponist) og medlemmene av fagjuryen:

– Elisabeth Tveito Johnsen (førsteamanuensis ved Det teologiske fakultet)

– Birte Nordahl (stipendiat ved Det teologiske fakultet)

– Sivert Angel (førsteamanuensis ved Det teologiske fakultet)

– Helen Eriksen (kunstner)

– Margaret Snilsberg (sokneprest, Rolvsøy kirke).

DSC_4799 (1)


Performancen er laget for MMMMM Alone (of all her sex) – en installasjon og kuratert program av Petrine Vinje, for Universitetet i Oslo. Kunstprosjektet er en del av det interdisiplinære forskningsprosjektet The Power of Motifs, ledet at PhD. Karoline Kjesrud, ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, HF, UiO. Prosjektet er bl.a støttet av KORO/ URO, Forskningsrådet og Norsk Kulturråd. 

Visning 29. september- kl 18-22. Performancen vil skje i Petrine Vinjes skulptur MMMMM Alone (of all her sex), i parken ved siden av Sophus Bugges hus (Niels Henrik Abels vei, 36, Oslo), Blinderns Campus / Universitetet i Oslo.
www.thepowerofmotifs.com 

Fotografiet ovenfor er fra performancen “Der Letzte Mensch”. Kurator: Maria Veie. Berlin Art Week 2014. Fotograf: Ola Flåten.

https://www.thepowerofmotifs.com/

Invitation_Conference_Motifs

http://us16.campaign-archive1.com/?u=bd7de7c74aee6ea2ad0f95133&id=3c6e0f60f4

 

DSC_4798Foto: Tanja Thorjussen / Birte Nordahl

tegning 2© Petrine Vinje 2017

MMMMM… ALONE (OF ALL HER SEX)

The installation MMMMM…Alone (of all her sex) will serve as a platform for discussions, talks and new artworks open for interaction with the public. It will feature visual and audible artworks, performances, readings, a collection of texts in a publication, lectures and talks all within a temporary installation in public space constructed on the premises of University of Oslo, Campus Blindern. MMMMM…Alone (of all her sex) aims to bring visitors into contact with the notions and view on the female as creator and political being, in opposition to the narrow understanding of the symbol Virgin Mary as a mother and virgin. The concept, installation and continuing programme are conducted by artist Petrine Vinje.

CONTRIBUTIONS BY 11 ARTISTS, PERFORMERS AND POETS

A unique publication will follow the two projects, in which; artists and thinkers contribute with texts, excerpts and images in an exploration of Marian motifs, found in the rather unknown Old Norse Maríu-saga, sculptural works from early Christian culture in Norway, and contemporary works on feminism and female imagery.

A live program will accompany the installation and book, featuring performative and discursive events hosted at the University of Oslo. The continuing program will include artists Sofia Jernberg/ Ole Henrik Moe, Kari Rønnekleiv, Gyrid Gunnes, Torild Wardenær, Aina Villanger, Prerna Bishnoi/ Sindhu Thirumalaisamy, Liv Kristin Holmberg, Daniel Slåttnes/ Sara Rönnback, Jan Erik Rekdal, Marthe Ramm Fortun and Petrine Vinje.

PERFORMATIVE PROGRAM AND EVENTS

A live program will accompany the installation and book, featuring performative and discursive events hosted at the University of Oslo.
Performances and readings will take place on September 29, 2017.
Programme tba.

PUBLICATION

Edited by Vinje and Kjesrud, the publication includes writing by Gyrid Gunnes, Torild Wardenær, Aina Villanger, Prerna Bishnoi/ Sindhu Thirumalaisamy, Liv Kristin Holmberg, Daniel Slåttnes/ Sara Rönnback, Jan Erik Rekdal, Marthe Ramm Fortun and Petrine Vinje. Furthermore, the conference speakers and abstracts for their lectures will be presented. Designed by Eller med a


The title of the public art project MMMMM…Alone (of all her sex) is lent from Marina Warner’s book Alone of all her sex. The myth and cult of Virgin Mary (Oxford Press, 1976)

Installation and performances at Blindern Campus, The Faculty of Humanities
in the park next to Sophus Bugge’s house
Niels Henrik Abels vei 36, Oslotegninger

© Petrine Vinje 2017