Reformasjonsmarkeringen 2017 … å se med egne øyne. Åpning: 14. juni 2017

Luthers bord

Hvordan ta Reformasjonen videre?

 

Under Østlandsutstillingens Reformasjonsmarkering presenteres installasjonen


Between the Bowl and the Wall

av Stefan Thorsson og Liv Kristin Holmberg

Sarpsborg kirke

Visningsperiode 14.06- 31.07. 2017

 

Den stedsspesifikke installasjonen «Between the Between the Bowl and the Wall»1 er et forsøk på å anskueliggjør reformasjonen som en pågående prosess.

Kunstnerne har bygget opp et fysisk rom i Sarpsborg kirke til dette prosjektet. Deres ønske er å gjenskape Luthers samtalerom- Lutherstube

og tilby dette rommet som et mulighetsrom for kirken, kirkemiljøet og de troende.


Prosjektet er et forsøk på å videreføre en restaurert versjon av betingelsen for reformasjonen, nemlig s
amtalen.

Verket tar utgangpunkt i læren om det allmenne prestedømme som ble formulert av Martin Luther og er et fundamentalt kirkelig premiss der enhver troende er sin egen prest.

Kunstnerne tenker seg Lutherstube– Luthers samtalerom- som et åndelig laboratorium, der en likestilt dialog kan finne sted, mellom prester og lekmenn, om å finne ulike veier til det hellige. 

Vår Lutherstube i Sarpsborg kirke:

Fil 18.06.2017, 11.18.08 kopi

 

Praktisk beskrivelse

Installasjonen vil være åpen under visningstiden 14.06-31.07 i Sarpsborg kirke.

Kirkens åpningstider er: Alle hverdager 14.06.-30.07.2017 mellom kl. 12-15

Pressekontakt / Utstillingsleder Martina Kaufman. E-post: kontakt@ostlandsutstillingen.no. Tlf 97064682

Prosjektet er støttet av Billedkunstnernes Vederlagsfond.

Link til mer informasjon om utstillingen:

https://www.ostlandsutstillingen.no/hva-skjer/2017-reformasjonsmarkering/#lightbox[gallery-1]/11/

 

1«Mellom skål og vegg» er et idiom som referer til en fortrolig samtale der man kan tale fritt. Det er ingenting du sier i en større grupp, bare «mellom skål og vegg» kan du gjøre dette. Etymologi: «Skål» er betegnelsen på drikkebegeret. «Mellom skål og vegg» er opprinnelig en betegnelse for den plassen mellom langbordet, der drikkebegeret stod og den veggen man lente ryggen mot når man satt ved bordet på en veggfast benk.»

Dokumentasjonsbilder:

 

Fil 18.06.2017, 11.19.51 kopi

Fil 18.06.2017, 10.48.00 kopi

IMG_2863 kopi

IMG_2828 kopi

IMG_2899 kopi

IMG_2868 kopi

 

Utvalg av våre egenutviklede teser, som dekket installasjonen / samtalerommets vegger:

B&B_8Fil 18.06.2017, 11.15.07 kopiFil 18.06.2017, 11.12.07 kopiFil 18.06.2017, 11.11.11 kopiFil 31.08.2017, 10.16.17

Fil 18.06.2017, 11.00.48 kopi

Kortfattet om kunstnerne:

Stefan Thorsson (f. 1968) svensk komponist som først og fremst arbeider prosjektbasert i samarbeid med kunstnere innen kunst, scenekunst og film. Master i komposisjon fra Musikhögskolan i Göteborg og Hanns Eisler Hochschule für Musik (Berlin). Siden 1998 har han inngått i rundt femten sjangeroverskridende samarbeider og komponert et trettitalls verk for solister, kammerensembler, kor og symfoniorkester. Hans verk har bl a blitt fremført på Ultima Festivalen, Black Box Teater (Oslo), den internasjonale samtidsmusikkfestivalen ISCM, Berlin Art Week, Aarhus museum of modern art, Berwaldhallen (Sveriges Radio Symfoniorkester) m.m. For mer info: http://www.stefanthorsson.com/

Liv Kristin Holmberg (f. 1980) er performancekunstner og organist. Utdannelse fra bl.a. Kunstakademiet i Oslo, Norges Musikkhøyskole, Sibeliusakademiet og Humboldt uni. (Berlin). Hun har de siste årene jobbet med kunst og performancekunst i kirkerom og er opptatt av forholdet mellom kunst og tro. Utstillinger / performancer ved bl a Berlin Art Week, Høstutstillingen, Hamburger Bahnhof, Nikolaj Kunsthal, Spriten Kunsthall, Borealis Samtidsmusikkfestival, NoSPHERE Arts (NY), Østlandsutstillingen, Happy Days, Black Box Teater, Kulturkirken Jakob, PAB Open, Mago Eidsvoll Verk, Skulpturbiennalen, Fotogalleriet, Autocenter Gallery (Berlin) m.m. For mer info, se http://livkristinholmberg.no/

 

 

Link til samarbeidspartner og komponist sin hjemmeside:

Between the Bowl and the Wall

… å se med egne øyne

Kiel: 20.03.-18.04.2017
Oslo, Drammen, Sarspborg: 06.06.-06.08.2017 

Kunstnere fra Østlandet var sammen med sine kollger fra Schleswig-Holstein og Søndre Jylland invitert til en Open Call for en visuelle markering i anledning Lutheråret og reformasjonsjubileet i Tyskland og i Norge gjennom utstillingsprosjektet «…å se med egne øyne». 109 norske, danske og tyske kunstnere søkte om deltagelsen i prosjektet.

Østlandsutstillingen  gratulerer de 15 norske kunstnere som ble valgt ut til deltagelsen i reformasjonsmarkeringene i 2017. 

Dette er årets kunstnere:

 • Kjersti G. Andwig
 • Tina M Buddeberg
 • Helen Eriksen
 • Hilde Frantzen
 • Kristin Wexelsen Goksøyr
 • Inger Holbø
 • Liv Kristin Holmberg og Stefan Thorsson
 • Aksel Høgenhaug
 • Tulle Ruth Koefoed-Jespersen
 • Grete Refsum
 • Claudia Reinhardt
 • Ellen K. Solberg
 • Thale Vangen
 • Trude Madsen Viken
 • Heidi Øiseth

Konsept for … å se med egne øyne 2017

Bakgrunnen for prosjektet

I 2017 er det to uavhengige hovedprosjekter som Østlandsutstillingen jobber med: Den vanlige Østlandsutstilling 2017 som vises i Hamar, Drammen og Fredrikstad pluss den tysk-norsk-danske reformasjonsmarkeringen … å se med egen øyne, som presenteres her.
Hele utstillingen «… å se med egne øyne» vises i 4 kirkerom i Tyskland (åpning 20. mars) og et lite utvalg vises i 3 kirkerom i Norge i juni, juli og august 2017.

Juryen

En internasjonal jury fikk oppdraget om å velge ut kunstverk til 4 visnignssteder i Kiel og 3 visningsrom i Norge. Juryen besto av følgende representanter oppnevnt av samarbeidsinstitusjonene (Billedkunstnernes Forbund BKF regionerne Storstrøm og Sønderjylland, Østlandsutstillingen Norwegen og BBK Landesverband Schleswig-Holstein): .

 • Claudio Bannwart (DK)
 • Uwe Greiß (SH)
 • Anna Maria Sigmond Gudmundsdottir (NO)
 • Martina Kaufmann (NO)
 • Jens Martin Neumann (SH)
 • Anders Petersen (SH)
 • Jørgen Rosengaard (DK)

 

 

 

2017 «…å se med egne øyne»

Fil 18.06.2017, 11.20.30 kopi

Fra utstillingsåpningen i Sarpsborg kirke, 14. juni 2017