VI FREMMEDE- et vigselsritual for vår tid. Premiere 30. mai. Stamsund Teaterfestival 2019


Nyhet – anmeldelser og omtale av forestillingen:

http://www.scenekunst.no/sak/festivalen-som-et-kollektiv/


Stamstund Internasjonale Teaterfestival 2019 presenterer scenekunsteksperimentet VI FREMMEDE.

Premiere: Kristi Himmelfartsdag, torsdag 30. mai.

Sted: Stamsund kirke.

Forestillingsstart klokken 20, klokken 22 og klokken 24.

Lenke til bestilling av billett: https://ti.to/stamsund-teaterfestival/stamfest-2019

VI FREMMEDE- en performativt utforskning av vigselsliturgien

De forestillinger som finnes i vår kultur knyttet til kjærlighet er avgjørende for hvordan vi lever våre liv, i våre forhold, i våre familier. Temaet har blitt underbelyst i vår filosofihistorie. Hvorfor er det slik at det fortsatt produseres så mye smerte i kjærlighetens navn? For hva er det å elske? 


Dette scenekunsteksperimentet er et forsøk på å skape nye forestillinger om kjærlighet. 


Forestillingen Vi Fremmede inngår i Liv Kristin Holmbergs kunstneriske forskningsprosjekt Kunstliturgien- en undersøkelse av ritualet som kunstnerisk form, og kirkerommets potensial som kunstarena. Hennes bakgrunn som organist danner springbrett for en mangeårig, performativ praksis- der hun konkret tar utgangspunkt i kantor (organistens) rolle som ritualmester og videreutviklet denne performative rollen i hennes arbeider. I denne praksisen springer prosjektet Kunstliturgien ut. Overordnet kan man si at forskningsprosjektet er undersøkelse av kunstens potensial som stedsforandrende kraft. Parallelt er det en undersøkelse av forholdet mellom tro og kunst, estetikk og religion. Prosjektet har også en spirituell og eksistensiell ambisjon: Kunstliturgien er en undersøkelse av kunstens transformerende dimensjon. 


Den egenutviklede Kunstliturgien tar utgangspunkt i de kristne ritualer og sakramenter. Prosjektet kunne like gjerne hatt fundament innenfor en annen religiøs praksis. Den kristne kirke har ingen eksklusiv status som kultisk rom. For å innstifte en ny kult, hellighet, verdensorden, er det en gammel strategi å bygge videre på eksisterende hellige handlinger, steder og tankegods. Et kjent eksempel er hvordan innstiftelsen av nattverden var betinget av et allerede eksisterende jødisk ritual. Slik er også Holmbergs strategi. Ved å ta utgangspunkt i ulike ledd i den kristne liturgien og bruke det som dramaturgisk skjelett for hennes performancer. Det handler om, på utopisk vis, å fortelle en “ny” historie innenfor en allerede eksisterende rituell struktur.

Lenke til mer info om forestilling:

https://www.stamfest.no/page-13/https://ti.to/stamsund-teaterfestival/stamfest-2019

Forestillingen har fundament i Emmanuel Lévinas og Martin Bubers filosofi og visjoner og avhandlingen Møtet med den fremmede av Rune H. Skoe.Liv Kristin Holmberg har en MA fra Kunstakademiet i Oslo og er utdannet klassisk pianist og organist fra bl a Norges Musikkhøgskole og Sibelius Akademiet i Helsinki. Hun har en tverrkunstnerisk praksis i grenselandet mellom ritualteater, installasjonskunst og visuell konsert, med særlig fokus på utopisk-filosofi og forholdet mellom kunst og tro. Hun bor og arbeider i Oslo og Berlin. www.livkristinholmberg.no

Hanna Barfod (1981) er utdannet skuespiller fra Akademi for Scenekunst (Fredrikstad) og teaterpedagog fra Kunsthøyskolen i Oslo i tillegg til utdanning innen samtidsdans (Høyskolen for Dansekunst i Oslo) og film (European Film College i Ebeltoft). Barfod har utforsket tverrestetiske uttrykk i flere tidligere produksjoner, bl.a. i samarbeid med Liv Kristin Holmberg.

Janne Aass har en MA i litteraturvitenskap, mellomfag i teatervitenskap og er utdannet på dramalinjen ved Skrivekunstakademiet i Bergen. Hun har skrevet stykker for institusjonsteater og jobbet med aksjonsteater siden 70-tallet og i flere år med performance. I sine arbeider fokuserer hun på eksistensen i lys av håp og drøm. Hun bruker ofte dagbøker og almanakker som referanse og undring over levd liv i et absurd perspektiv.

Marianne Stranger arbeider med visuelle og auditive kunstformer som scenografi, installasjon, performance, skulptur, lydkunst og popmusikk. I Strangers konseptuelle arbeider er ofte komposisjonen av det musikalske og det visuelle er likestilt. For mer info se: http://www.missmariannestranger.net/

Lea Agathe Basch har sitt utgangspunkt i scenekunst og har medvirket i flere ulike kompanier i det frie feltet. Hun har blant annet arbeidet med kompanier som Verk, Claire de Wangen produksjoner, Ida Müller / Vegard Vinge m.m. Hennes praksis omfatter også videokunst, installasjon og performance.

Marie-Louise Andersson (1980, DK) bor og arbejder i Berlin. Hun er uddannet i billedkunst fra The Icelandic Academy of the Arts i Reykjavík, og fra Konstfack i Stockholm og i tekstil fra Kolding Designskole.Marie-Louise debuterede med sin kunstpublikation Foamlab i Printed Matter ink. (New York, USA).Hun har performet på Badesøen festival by The Lake Radio (Albertslund, DK), og under Malmö gallerinat med performanceduo’en Barbara & Marie-Louise som del af Make Sound residency på Inter Arts Center i samarbejde med Dansk Komponistforening (Malmö, SE).Marie-Louise har endvidere optrådt på Transmediale i Haus der Kulturen der Welt (Berlin, DE), på Tectonics Music Festival i BBC City Halls (Glasgow, GB).Hun udstiller aktuelt på Statens Museum for Kunst i København som en del af Goodiepals permanente samling.

Mathias Gillebo engasjeres jevnlig til oratorier, pasjoner og messer med ledende dirigenter og orkestre, og er bl.a. en etterspurt Bach-evangelist. På scenen har han gjort flere operaroller, bl.a. ved Den Norske Opera & Ballett. Gillebo er også utdannet teolog med en avhandling om hvordan musikk virker på tenkning og språk. Han er ansatt ved Norges Musikkhøgskole der han tar doktorgrad om sang og etikk med prosjektet: «To Sing Reality: Singing as Ethical Demand and Public Discourse».

Assistenter: Johanna Nyström, Marianne Lauritsen.

Samarbeidspartner: Stamsund Internasjonale Teaterfestival og Stamsund kirke.

Foto ovenfor fra performance “The Dream of the Ridiculous Man”, Autocenter Gallery Berlin 2014. I samarbeid med Roey Heifetz. Kurator Andreas Schlaegel. Foto: Alexander Ziegler

Prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd, FFUK og Fond for Lyd og Bilde.