Det Siste Mennesket. Spriten Kunsthall

 

bilde 1 spriten feb 2015Foto: Tom Holmberg

Lydinstallasjonen «Det Siste Mennesket» av Liv Kristin Holmberg stilles ut i tårnet i Spriten Kunsthall fra 26. februar til 1. mars. Lydinstallasjonen er tilgjengelig for en person av gangen.

Åpning torsdag 26. februar kl 18:30

Åpningstider: kl 12.00-16.00.
I anledning åpningen inviteres det til samtale om tematikken mellom kunstner Liv Kristin Holmberg, forfatter og journalist for Le Monde Diplomatique Alexander Carnera og konservator ved Telemark Museum Jørgen Haave kl 19.30
Etter samtalen inviterer Nylyd til konsert med Tale & Trommer (konsertstart kl 21.00)

Liv Kristin Holmbergs lydinstallasjon «Det Siste Mennesket» er en videreutvikling av et verk for Berlin Art Week 2014, en performance i kirkerom, som nå transformeres til en lydinstallasjon for Spriten Kunsthall.

Musikken er skrevet av komponist Stefan Thorsson. Komposisjonen er en elektronisk bearbeidelse av orgelverket La Source de Vie av Olivier Messiaen. Holmberg har integrert innlesninger av ”ikke-mødre” i lydmaterialet – en auditiv undersøkelse av konseptet Nullipara.

Lydverkets varighet: 20 min


Er vi pliktig overfor livet å gi det videre?

 

Not-Mothers: Er det slik at det å få barn er en naturlig følge av et kjærlighetsmøte? Og i trancendental forstand menneskets forpliktelse overfor livet?

 

Not-Mothers eller Nullipara, kvinner som frivillig velger å ikke bli mor, opplever stigmatisering i vårt samfunn. Hvorfor? Er det fordi at barnefrihet fremstår som så provoserende for den heteroseksuelle orden? Er det fordi en voksen kvinne uten barn oppfattes av mange som en ufullendt kvinne? Stigmatiseringen av frivillig barnefrie kvinner sier noe om den dominerende status som biologien og de reproduktive funksjonene har i konstruksjonen av kjønn i vårt samfunn. Dette er et forsøk på å løfte frem de kvinner som lar sitt barn forbli ufødt.
Lydinstallasjonen ”Det Siste Mennesket” tar ansats fra Peter Wessel Zapffes radikale tenkning som stiller spørsmålstegn ved vårt antroposentriske verdensbilde. Om 40 år vil det være nesten 3 milliarder flere mennesker på jorden. Derfor vil det være viktig å skape refleksjonsrom der vi tenker nytt omkring samfunnets syn på reproduksjon som meningen med livet. Slik at vi kan vi åpnes opp for et annet syn på de mennesker som ikke ønsker å få barn. En åpenhet som kan være avgjørende for naturens fremtid, for å finne vår vei videre som menneskehet.Liv Kristin Holmberg (f. 1980) er performancekunstner og organist.
For mer info: http://www.spriten.no/det-siste-mennesket/

Leave a Reply