Lyden av Kunstliturgien: I den mørke time

Photo: Alexander Ziegler

Fredag 20. mars kl. 18.00 – lørdag 21. mars kl. 04.00


Grønland kirke – Oslo.

Under Lyden av Musikkhøgskolen vil Liv Kristin Holmberg presentere en performance i Grønland kirke som springer ut av hennes kunstneriske forskningsprosjekt:

Kunstliturgien –

om kunstens grenser

Med bakgrunn som kirkemusiker og performancekunstner utforsker Holmberg kantors rolle som ritualmester. Det kunstneriske forskningsprosjektet Kunstliturgien kan omtales som rituelt musikkteater basert på utopisk filosofi, der hun utvikler egne liturgiske elementer for eksistensielle hendelser og overganger i livet: Et slags metafysisk virkelighetsteater. Prosjektet er slik sett både performativt og diskursivt en undersøkelse av kirkerommets potensial som kunstarena, og en utprøving av kunstens grenser og stedsforandrende kraft i kirkerommet som offentlig rom.

Kunst og religion kan ansees som forbundene sannhetsdiskurser. Begge diskursene avhenger av tro. Begge sannhetsdiskursene motsetter seg fornuftens enevelde i vårt samfunn. Begge diskurser opprettholdes gjennom overskridelse. Både religionen og kunsten bestreber seg på å tilfredsstille menneskets åndelige behov. I likhet med religionene kan kunsten gi menneskene noe å leve for, gi menneskene en retning, livsinnhold og metafysisk overbygning.

Der mange, innenfor både billedkunst, scenekunst og samtidsmusikkfeltet, bruker kirkerommet som kunst- og konsertarena eller peker på ritualene eller innehar rituelle elementer i sine verk, så er det få som faktisk går inn i eksisterende rituelle strukturer, og forsøker å vri, vende og forvandle dem til kunst. Lite har blitt gjort innenfor performance- og scenekunst i kirkerommet i Europa (om man da ikke anser gudstjenesten som et av de største musikkteatrale drama i verdenshistorien). Det er dette mulighetsrom Holmberg ønsker å fylle.

Hun ønsker å utforske og utvikle liturgisk elementer / sakramenter som musikkteatrale verk. Slik vil Holmberg utvikle en serie med musikalskliturgiske, performative eksperimenter som vil danne kunstnerisk kropp til Kunstliturgien. Under Lyden av Musikkhøgskolen kan du oppleve ett av hennes kunstliturgiske eksperiment der hun tar ansats fra gravferdsliturgien.

Praktisk info:

Fredag 20. mars kl. 18.00 – lørdag 21. mars kl. 04.00
Grønland kirke
https://www.facebook.com/events/865479757214125/

Gratis med reservasjon. Send sms med ditt navn til nr. 971 95 857 og du vil bli tildelt tidspunkt for oppmøte.


Begrenset antall plasser.

Medvirkende:
Liv Kristin Holmberg (organist, performer)
Hanna Barfod (skuespiller, performer)
Stefan Thorsson (komponist)

Hanna Barfod (1981–) er utdannet skuespiller fra Akademi for scenekunst (Fredrikstad) og teaterpedagog fra Kunsthøgskolen i Oslo, i tillegg til utdanning innen samtidsdans (Høyskolen for Dansekunst i Oslo) og film (European Film College i Ebeltoft). Barfod har utforsket tverrestetiske uttrykk i flere tidligere produksjoner, blant annet i samarbeid med Liv Kristin Holmberg.

Stefan Thorsson (1968–) er en svensk komponist som først og fremst arbeider prosjektbasert i samarbeid med kunstnere innen kunst, scenekunst og film. Han har master i komposisjon fra Musikhögskolan i Göteborg og Hanns Eisler Hochschule für Musik i Berlin. Siden 1998 har han inngått i rundt femten sjangeroverskridende samarbeid og komponert et trettitalls verk for solister, kammerensembler, kor og symfoniorkester. Verkene hans har blant annet blitt fremført på Ultima-festivalen, Black Box teater i Oslo, den internasjonale samtidsmusikkfestivalen ISCM, Berlin Art Week, Aarhus Museum of Modern Art, Berwaldhallen (Sveriges Radio Symfoniorkester) og mye mer. Se mer informasjon på www.stefanthorsson.com