Nattens Lys. Sjømannskirken i Berlin, onsdag 16. mars kl 18.30

Sjømannskirken

Pusterom i hverdagen og besøk av kunstner Liv Kristin Holmberg

Nattens Ls

Velkommen til “Pusterom i hverdagen” onsdag 16. mars kl. 18.30 (OBS, merk tidspunkt).

Etter messen inviterer vi dere til å møte den norske performancekunsteneren Liv Kristin Holmberg som skal fortelle om sitt kunstprosjekt “Nattens Lys- en våkenatt”,  basert på Gunvor Hofmos poesi.

Kvelden vil bli en samtale og meditasjon om hvordan forholde oss til ytre og indre mørke, teologisk og i våre liv.

Samtalen mellom sjømannsprest Hilde Barsnes og kunstner Liv Kristin Holmberg tar utgangspunkt i Nattens Lys- et tverrkunstnerisk prosjekt som har Gunvor Hofmos poesi som fundament.

Fra Va ̊kenatten . Foto Tormod Lindgren (1)

Mer om Nattens lys:

Nattens Lys er en performativ scenekunstforestilling som foregår gjennom en natt, en 12 timers forestilling fra solopppgang til solnedgang.

En eksperimentell våkenattmesse, en performativ skyggeteaterinstallasjon der diktene er det man møttes i. Den dramatiske strukturen for oppsetningen ligner den katolske Vigiliamessen, våkenattsliturgien, der Hofmos dikt utgjør liturgiens tekstledd, bønnene. Opptak av det norske folk som leser inn Gunvor Hofmos dikt danner en voice-over for scenekunstforestillingen og blir vevd sammen med orgelklanger, sang og elektronisk musikk. Ledsaget av Gunvor Hofmos poesi våker man i fellesskap gjennom natten. Vi vil sitte sammen til det lysner.

Ambisjon. Prosjektet kan sees på et nivå som et formildlingsprosjekt av Gunvor Hofmos poesi og visjoner. Samtidig rommer prosjektet skapelse av dialoger med ulike felt i samfunnet: et møte mellom psykiatrien, poesien og religionen. Et forsøk på samlivsrituale mellom psykatrien, kunsten og kirken. Der Hofmo fungerer som liturg. Ønsket er å perspektivere Hofmos diktning utfra teologien, psykiatrien og politikken og se på hvilken måte poesien kan bidra til å ekspandere de ulike diskursive felt.

Liv Kristin har en mastergrad fra Kunstakademiet i Oslo og er utdannet som klassisk pianist og organist fra bl a Norges Musikkhøgskole, Musikhögskolan i Göteborg, Musikkonservatoriet i Kristiansand og Sibelius Akademiet i Helsinki. Vi har hatt gleden av å samarbeide med Liv Kristin tidligere, som ofte inkluderer kirkerommet og det liturgiske og religiøse aspekter i sin kunst.

Les gjerne mer om Liv Kristin og hennes projekter her!

Bli med på en hyggelig kveld der kunst og kirke møtes. Kaffe, te og kveldsmat blir servert.

 

Velkommen til alle!