Mens vi venter på Hudriket

Kan være et bilde av ‎tekst som sier '‎20.03.21 VĂRPUNKT Mens vi venter pa Hudriket Barfod gard ه Stotta av Kulturrädet Bamble kommune‎'‎

Det kommende, etterlengtede vårjevndøgnet i 2021 skulle manifesteres og feires i berøringslengselens navn med visning av “Mens vi venter på Hudriket” – del av festivalen Vårpunkt 2021.

Dessverre ble det full nedstengning av Bamble kommune pga covid-19 12 timer før vår premiere.

Hudriket må derfor smøre seg med tålmodighet.

Men vi lover – den berøringsrike fremtid vil komme!

https://www.facebook.com/events/800574434137598

Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.

Om HUDRIKET

Huden er vårt største sanseorgan. Samtidig er hudsansen den av de menneskelige sanser som har blitt minst utforsket innenfor kunsten. Hva kan dette skyldes?

Dette scenekunsteksperimentet bygger på et flerårig kunstnerisk forskningsprosjekt, Hudsalong, som handler om en oppvurdering og undersøkelse av hudsansens estetiske potensial.

Initiativtakerne, Hanna Barfod (scenekunstner og danser) og Liv Kristin Holmberg (scenekunstner og organist), har hatt fokus på hudsansen og berøring i sitt mangeårige kunstneriske virke. De har også begge utdannelse og lang tids erfaring som pedagoger. I de siste par har har de fordypet seg i ulike berøringspraksiser i vår kultur – alt fra åndelige til erotiske, fra kommersielle til poetiske, fra autistiske til språkfilosofiske, fra dansekunst til håndpåleggelse.

Barfod og Holmberg har de siste par år gått i lære hos ti ulike «berøringsmestre». Med utgangspunkt i den nye kunnskapen og erfaringene vi har tilegnet oss, ønsker vi å skape en scenekunstforestilling – en scenisk gestaltning og refleksjon over hva som skal til for at berøring blir kunst.

Hvordan kan hudsansen utvikles innen det estetiske domene, på lik linje med hørselssansen og synssansen? Vi ønsker også å kople våre nyervervede praktiske kunnskaper og erfaringer til en filosofisk og idéhistorisk diskurs som kan løfte berøringskunsten inn i en større kontekst og nytt lys.

I vårt samfunn tar vi mer på våre smarttelefoner enn vi tar på våre barn. Hva gjør det med oss som mennesker, medmennesker og som fellesskap?
Berøring i vår kultur er begrenset, regulert og ofte også institusjonalisert. Hvordan kan vi utvide våre forestillinger og bevissthet om hudsansen? Hvordan kan vi gi berøring en estetisk dimensjon? Kan vi for eksempel tenke oss kroppen som et lerret?

Vi lever i en visuell kultur, og man kunne påstå at vi har blitt blinde av synet vårt. Motivasjonen som ligger til grunn for dette scenekunstprosjektet er ønske om å ekspandere våre ideer om hudkontakt og berøring, og helt konkret, ønsker vi at forestillingen «Hudriket» kan være et alested for berørere.

Fullformatversjonen av HUDRIKET vil ha premiere våren 2022, der i den post-pandemiske fremtid.

For mer info, se : https://www.hudsalong.com/

Foto over: Arild Myran