Akershus Kunstsenter- The Truth is Flexible

Marte-Michelet-Den-stoerste-forbrytelsen-En-oppvisning-i-show-don-t-tell_articlemain

 

Til minne om Ruth Maier

Flyktning i Norge 1939-42.

Lysritual og lydinstallasjon for offentlig uterom.

Verket “Til Minne om Ruth Maier” er invitert til å vises ved Akershus Kunstsenter, som del av gruppeutstillingen The Truth is Flexible.

Åpning lørdag 23. februar kl 15.

Visningsperiode: 23. februar- 24. mars 2019.

Verket springer ut av et tverrkunstnerisk, flerårig kunstprosjekt, Nattens Lys (lenke til prosjektets hjemmeside: http://nattenslys.no/), som har Gunvor Hofmos poesi som fundament og inspirasjonskilde.

Ruth Maier var jødisk flyktning i Norge, 1939-42, og traff Gunvor Hofmo under tiden. Ruth Maier ble Gunvor Hofmos sjelevenn.

Ruth Maier bodde store deler av sin tid som flyktning i Norge i Lillestrøm.

Den siste tiden hennes i Norge bor hun på pikehjem i Oslo. Midt på natten 26. november 1942 kjører 100 drosjer omkring i Oslos natt og henter jøder i sine hjem og kjørt ned til Rådhuskaia og overlevert til tyskerne. Det tyske krigsskipet DS Donau skal frakte dem til Tyskland og konsentrasjonsleirene. Ruth Maier ble sendt rett inn i døden, myrdet i gasskammeret i Auschwitz 1. Desember 1942.

Hun ble 22 år gammel.

Det stedsspesifikke, flergrenede verket Til Minne om Ruth Maier- del av utstillingsprosjektet The Truth is Flexible – tar utgangspunkt i Ruth Maiers liv og skjebne.

Under utstillingsåpningen lørdag 23. februar inviteres publikum til en minnestund for den jødiske flyktningen Ruth Maier.

Warum sollen wir nicht leiden, wenn so viel Leid ist?

Lydverket “Til Minne om Ruth Maier” er basert på Ruth Maiers dagbøker. Ruth Maier blir født 10. November 1920 i Wien, og kommer alene til Norge som flyktning i 1939. Ruth er en intelligent, følsomt og ensomt ungt menneske i verden.

I dagbøkene kan vi følge hennes tanker og drømmer når hun vandrer omkring i Oslo.

Midt på natten 26. November 1942 kjører 100 drosjer omkring i Oslos natt og henter jøder i sine hjem. Rundt klokken halv fem på morgenen ringer det på dørklokken til ”Englehjemmet”, hybelhjemmet der Ruth Maier bor. To norske politifolk henter ut Ruth. En av hennes oppskakede venninner sier gråtkvalt til Ruth at hun kan ta vare på gullklokken hennes til hun kommer tilbake.

”Jeg kommer aldri tilbake”, svarer Ruth.

De arrestertes boliger blir forseglet og alle deres eiendeler og verdier blir beslaglagt i henhold til Quisling-regjeringens lov av 24. oktober. Gull, sølv, smykker og klokker blir overtatt direkte av de tyske okkupasjonsmyndighetene uten å bli registrert.

302 menn, 188 kvinner og 32 barn blir kjørt ned til Rådhuskaia i Oslo og overlevert til tyskerne. Det tyske krigsskipet DS Donau skal frakte dem til Tyskland og konsentrasjonsleirene.

På kajen står antageligvis dikteren Gunvor Hofmo, som var Ruths nærmeste venninne. Det sies at Ruth klarte å smugle ut en liten lapp til Gunvor der det sto:

”Ich glaube, dass es gut so ist, wie es gekommen ist. Warum sollen wir nicht leiden, wenn so viel Leid ist? Sorg Dich nicht um mich. Ich möchte vielleicht nicht mit Dir tauschen.”

”Jeg tror det er like bra at det er kommet til dette. Hvorfor skal ikke vi lide når det finnes så mye lidelse? Bekymre deg ikke om meg. Jeg ville kanskje ikke ha byttet med deg.”

Ruth blir drept i gasskammeret rett etter ankomst i Auschwitz. Gunvor Hofmo blir mentalt syk og er innlagt på Gaustad sykehus i nærmere 17 år. Hun utgir over 21 diktsamlinger, der hun bearbeider smerten ved å miste mennesket man elsker.

Gunvor Hofmo tar vare på Ruth sine dagbøker. Hun forsøkte å gi dem ut i etterkrigstiden i Norge, men det var ingen som var interessert i dem den gangen.

Etter mange års arbeid får Jan Erik Vold utgitt dagbøkene på norsk i 2010. Takk til Jan Erik Vold.

http://www.spikersuppalydgalleri.no/

http://www.spikersuppalydgalleri.no/liv-kristin-holmberg/

Verket Til Minne om Ruth Maier som vises ved Akershus Kunstsenter består av fire deler:

1. En lydinstallasjon i offentlig rom (i et portrom i Lillestrøm der Ruth Maier bodde)

2. En lysseremoni / minnestund under utstillingsperioden i Lillestrøm sentrum. Publikum inviteres til en minnestund / lysseremoni for den jødiske flyktningen Ruth Maier som ble tvangsutsendt av landet av norsk politi i samarbeid med tyske SS.

3. En minneplakett som vil monteres på huset der Ruth Maier bodde. Tillagelsen og oppheng av minneplaketten skjer i samarbeid med Lillestrøm historielag og forfatter Thor Sørheim.

4. Workshop med elever ved ungdomsskoler i Akershus samt workshop for flyktninger i fylket (i samarbeid med Norasonde Læringssenter) der prosjektets tematikk danner grunnlag- fokus på å videreformidle Ruth Maiers historie og hennes tid i Lillestrøm med utgangspunkt i hennes skildringer i dagboken. Elevene vil siden inviteres inn i gestaltningen av lysritualet / minneseremonien. Under workshopen vil elevene utforme brev til Ruth Maier, som siden vil bli samlet i en publikasjon, som vil lanseres under åpningen 23. februar.

RådhuskaiaRådhuskaia i Oslo, der krigsskiper Donau lå ankret i 1942. Foto: Christina Lindgren.

Lydverket Til Minne om Ruth Maier er basert på utdrag fra Ruth Maiers dagbok, feltopptak fra Rådhuskaia i Oslo der skipet MS Donau lå ankret, som fraktet Ruth Maier og de fleste norske jødene til Auschwitz, feltopptak gjort i Auschwitz ved gasskammeret der Ruth Maier ble myrdet 1. desember 1942 og Deilig er Jorden som var Ruth Maiers yndlingssang.

Link til dokumentasjon av leder og kurator for Spikersuppa Lydgalleri, Andreas Hald Oxenvad:

Dokumentasjonsbilder fra minneseremonien i Spikersuppa 11. februar 2017.

Foto: Hanan Ben.

06NattensLys095NattensLys 08NattensLys 07NattensLys05NattensLys 04NattensLys 03NattensLys

Foto: Christina Lindgren.

Om utstillingen

TRUTH IS FLEXIBLE

Velkommen til åpning lørdag 23. februar kl. 15–20. Utstillingen åpnes av Knut Olav Åmås, direktør Fritt Ord. Utstillingen finner sted inne på kunstsenteret, samt ute i Lillestrøm by.

KUNSTNERE: 
HC Gilje, Fredrik Raddum, Line Solberg Dolmen, Liv Kristin Holmberg, Lars-Andreas Tovey Kristiansen, Malin Lennström-Örtwall, Shwan Dler Qaradaki, Lida Abdul, Shimon Attie.

PROGRAM:
Kl. 15.00: Dørene åpner
Kl. 15.30: Velkommen ved direktør Rikke Komissar
Kl. 15.40: Offisiell åpning av utstillingen ved
Knut Olav Åmås, direktør Fritt Ord
Kl. 16.30: Felles rundtur i utstillingen ute v/kurator Monica Holmen og kunstnere. Runden avsluttes i Voldgata 5 med avduking av minneplakett for Ruth Maier v/ Lillestrøm Historielag, og lysseremoni med deltakelse fra publikum i Liv Kristin Holmbergs prosjekt Til minne om Ruth Maier.

Festen fortsetter i kunstsenteret frem til kl. 20.00 med forfriskninger. Egne aktiviteter for barn i leseloungen.

OM UTSTILLINGEN:
Sannhet er et sentralt filosofisk begrep, men det peker også mot en type definisjon eller objektivitet mange kan enes om. Det store spørsmålet er hvem som definerer sannheten og hvem som skriver den ned?

Med en utstilling som finner sted både innendørs og ute i byen, ønsker Akershus Kunstsenter å engasjere til refleksjon omkring en aktuell tendens i samtiden: fake news, historieskriving og parallelle sannheter, og konsekvenser av alt dette. Noen arbeider griper direkte inn i tematikken, mens andre kretser mer vagt og åpent rundt problemstillingen. Noen kunstverk er poetiske, andre formale, og noen griper mer direkte inn i spesifikke hendelser vi kjenner igjen fra media.

På kunstsenterets fasade ser man Fredrik Raddums lysverk Truth is Flexible. Sannheten er fleksibel og avhenger av øyet som ser. Men hvilke konsekvenser har det i samfunnet i dag? Refleksjoner omkring det samme går igjen i Shimon Atties lysverk med utsagnet «What I hear is not what I see», mens relativisering av historien og konsekvenser av fordommer mot «de andre» er tema i Liv Kristin Holmbergs prosjekt Til minne om Ruth Maier. Konsekvenser av krig, konflikt og motstridende verdensbilder er underliggende i arbeidene til Malin Lennström-Örtwalls neonverk Maybe I’ll Never See You Again, og i Shwan Dler Qaradakis siste film Den tatoverte solen som vil vises under et eget arrangement. Lars-Andreas Tovey Kristiansens Utopisk monumentpå Torvet i Lillestrøm belyser ideer om samlingssteder, mens Line Solberg Dolmen kommenterer arkitektur, bosteder og hvilke illusjoner byggherrer «selger» med sine presenninger rundt byggeplasser.

Inne i kunstsenteret kommenterer Fredrik Raddum Norge som våpenaktør, og hinter til deler av vår eget samfunn som vi kanskje ikke helt vil se. I et annet verk oppfordrer Raddum oss til å avkle oss våre fordommer, eller forutinntatte holdninger.

Både Lida Abduls White House og Shimon Atties video The Crossing reflekterer begge over sår etter krig og konsekvenser det har for enkeltmennesket, og inviterer inn til refleksjoner omkring hvilken historie vi ser.
I andre etasje møter vi en stedspesifikk installasjon av HC Gilje, som gir assosiasjoner til hvordan usynlige og synlige strukturer påvirker oss. Kunsten oppleves selvfølgelig individuelt, så også tolkninger av verkene er en sannhet med modifikasjoner.

Utstillingen inne i kunstsenteret er kuratert av Rikke Komissar og Tor Arne Samuelsen, mens utendørsprosjektene er utviklet og kuratert av Monica Holmen og Mari Meen Halsøy.

TAKK TIL:
* Norsk kulturråd og Fritt Ord for støtte til utstilling og sideprogram.
* Lillestrøm Historielag for støtte til og samarbeid omkring minneplakett til Ruth Maier.
* studenter ved norskopplæringen hos Norasondegruppen AS og elever ved Sandbekken ungdomsskole 8. trinn for bidrag til Liv Kristin Holmbergs prosjekt.
* elever ved Volla skole 4. trinn for bidrag til Line Solberg Dolmens prosjekt.
* elever og lærere ved design og trearbeid Skedsmo VGS for samarbeid og assistanse med realisering av prosjektet til Lars-Andreas Tovey Kristiansen.

Se lenke for mer info:

TRUTH IS FLEXIBLE åpner lørdag 23. februar kl. 15!

https://www.facebook.com/events/2149437261779386/