Kunstnerprekener. Våren 2018

Foto@Iselin Linstad Hauge_LC1A2095

Fra Kunstnerpreken til Kirsty Kross. Foto Iselin Linstad Hauge

Nyhet!

Tekst om prosjektet i høstens utgave av Kunstforum:

Kunstnerprekener_Holberg-Palmer

Føljetong i Vårt Land hvor Kunstnerprekener publiseres ukentlig fremover i mai og juni.

Kleiva, VL 18.05.18

Kunstnerpreken 2, 29.05.18

Petersen VL, 05.06.18

Wærness, Kunstnerpreken 12.06.18 VL

Skøien, kunstnerpreken 26.06.18 VL

Kunstnerprekener

Hva skjer når prekenstolen overlates til kunstneren?

Fem kirkerom i Oslo åpner dørene for dette teologiske eksperimentet der forfattere og performancekunstnere vil holde preken under gudstjeneste.

Oppstart av serien med Kunstnerprekener denne våren vil skje neste søndag i Paulus kirke på Grünerløkka.

Alle er varmt velkomne!

Kunstnerpreken: Arve Kleiva 
6. mai 2018 kl.11:00

Paulus kirke

bilde Arve Kleiva

Prekenen – under høymessen i Paulus kirke – er ved forfatteren Arve Kleiva.

Om Kunstnerprekener
Forfattere og performancekunstnere holder søndagsprekener i flere gudstjenester i Oslo i 2018. Blant dem Arve Kleiva.

Prosjektet Kunstnerpreken – som er initiert og ledet av organisten og performancekunstneren Liv Kristin Holmberg – er en videreføring av prosjektet Forfatterprædikener i Sankt Jakobs Kirke av forfatter Pablo Llambías og sogneprest Rasmus Nøjgaard. 

Om prekenen
Preken (fra latin praedicare, «å utrope») eller forkynnelse, betegner de taler som prester og religiøse lærere holdet for en menighet.

I kristen språkbruk er homiletikk læren om prekekunsten.

Bakgrunnen for konseptet Kunstnerprekener
Liv Kristin Holmberg har de siste årene jobbet med kunst i kirkerom gjennom en rekke ulike konsepter.

Å initiere, organisere og kuratere denne kunstnerrekken i norske gudstjenester er en fortsettelse av hennes undersøkelsesarbeid om forholdet mellom estetikk og religion. En forskning i kristendommens intellektuelle og kunstneriske potensiale.

Holmberg har lenge vært opptatt av Llambías og Nøjgaards eksperiment i Sankt Jakobs Kirke i København. Det var på mange måter en suksess, med stor medieoppmerksomhet, stor begeistring blant kirkegjengere og det avfødte interessante offentlige diskusjoner i tillegg til uventet god litteratur.

Høsten 2016 tok Holmberg derfor kontakt med Llambías og Nøjgaard for å høre om de ville synes det var fint om prosjektet ble videreført til Oslo. Dette syntes de var hyggelig og inspirerende ,og de deltar som konsulenter i prosjektet.
Holmberg tar nå prosjektet videre, mot det performative, da det er hennes felt. Man kan understreke sin preken både poetisk og rent fysisk. Jesus satte seg ned på huk og vasket føttene til sine disipler. Det var også en del av hans forkynnelse.

Kunstnerprekener handler om å samle kunstnernes bud på hva en søndagsprediken kan være. Kunstnere er invitert inn på grunnlag av en positiv forventning om at kunstnernes prekener kan kaste nytt lys over Bibelen og gudstjenesteritualet. Gjennom prosjektet vil kirkene få mulighet til å vise at de er et åpent møtested for tradisjon og fornyelse. Prosjektet innebærer å utfordre prediken som sjanger, samt å undersøke den performative dimensjonen ved gudstjenestespillet.

I luthersk kontekst er alle døpte mennesker for prester å regne (det allmenne prestedømme). Prosjekt vil slik kunne belyse dette aspekt ved folkekirken- at vi alle står like ovenfor Gud. Prosjektet er samtidig en måte å avprøve nye veier innen kirkekunsten og prekenens formspråk.

Om Arve Kleiva
Arve Kleiva (f.1960), bor og arbeider på Nesodden. Han har gitt ut fire bøker med notater, fortellinger og essays (1998–2008). De siste ti årene (2008–2018) har han publisert kortere bestillingarbeider for antologier og festivaler, dels for trykking, dels fremføring. Tematisk oppholder arbeidene hans seg ved eksistens, seksualitet, litteratur, samfunn, økonomi og religion.


Om Paulus kirke
Paulus kirke er en langkirke som ble innviet i 1892. Den ligger ved Paulus’ plass (adresse Thorvald Meyers gate 31), like overfor parken Birkelunden i bydel Grünerløkka i Oslo.

Samarbeidspartnere
Prekenen utvikles i en kontekst hvor forfatteren Arve Kleiva – og sokneprest i Paulus og Sofienberg menighet, Arne Jor – har møttes og samtalt om prekenteksten på denne søndagen.

Prosjektet gjøres i samarbeid med fem ulike kirkerom i Oslo og kulturkonsulent Knut Erik Tveit ved Oslo Bispedømme og KULT – Senter for kunst, kultur og kirke. 

Om prosjektleder

Liv Kristin Holmberg (f. 1980) har en MA fra Kunstakademiet i Oslo og er utdannet klassisk pianist og organist fra bl a Norges Musikkhøgskole og Sibelius Akademiet i Helsinki. Hun har en tverrkunstnerisk praksis der hun de siste årene særlig har jobbet med kunst og performancekunst i kirkerom der hun undersøker forholdet mellom kunst og tro. Holmberg bor og arbeider i Oslo og Berlin. http://livkristinholmberg.no/


Tidsplan for 
Kunstnerprekener våren 2018:


Søndag 6. mai- Paulus kirke / Arve Kleiva

Søndag 20. mai Sagene kirke / Kirsty Kross 

Torsdag 24. mai- Majorstua kirke / Beate Petersen 

Søndag 3. juni- Grønland kirke / Gunnar Wærness 

Søndag 17. juni- Kampen kirke / Kjetil Skøien

Arrangementet er del av Påske og Pasjon:
http://paskeogpasjon.no/event/kunstnerpreken-arve-kleiva/

Oppslag om Kunstnerprekenprosjektet i Vårt Land

VL_020518_Kunstnerpreken

RET_1S7A0732_BeatePetersen_Foto_IngridEggenRET_1S7A0883_MajorstuaKirke_PerVigeland_Foto_IngridEggenKunstner Beate Petersen i Majorstua kirkes sidekapell, 24. mai 2018. Foto: Ingrid Eggen

Støtte av Norsk Kulturråd, Billedkunstnernes Vederlagsfond og KORO (URO)- Kunst i Offentlig Rom.

KOROlogo-bokmaal-engelsk

RET_1S7A1026_GunnarWærness_Foto_IngridEggen

Poet Gunnar Wærness i Grønland kirke, 3. juni 2018. Foto: Ingrid Eggen

Publikasjonsidé. Gjennomføringen og publikasjonen fra forfatterprekenene i København viser at prekentekstene også kan fungere som selvstendig diktning / prosa. Et ønske på sikt er derfor å gå i dialog med forlag om en eventuell utgivelse av forfatterprekener. En bok som gir prosjektet og tekstene et lengre liv.

Forfatterprekener boka

forfatterprekener

Forfatter Ursula Andkjær Olsen inntar prekestolen i St. Jakobs Kirke på Østerbro i København.

Foto@IselinLinstadHauge_LC1A2671_2Foto@IselinLinstadHauge_LC1A2716

Performancekunstner Kjetil Skøien i Kampen kirke, 17. juni 2018. Foto: Iselin Linstad Hauge

Foto@Iselin Linstad Hauge_LC1A2135 Foto@Iselin Linstad Hauge_LC1A2158

Fra Kunstnerpreken til Kirsty Kross i Sagene kirke. Foto Iselin Linstad Hauge