Symposium for Dietrich Bonhoeffer

Kortfattet presentasjon- Symposium for Dietrich Bonhoeffer

 

Symposium for Dietrich Bonhoeffer

Bonhoeffers betydning i mitt liv

 

Sted: Zionskirche i Berlin

Tid: planlagt visning høsten 2017.

 

I samarbeid med Sjømannskirken i Berlin ved sjømannsprest Hilde Barsnes og religionsviter Gerd Marie Ådna.

 

Idé. Ønsket er å arrangere et symposium i Zionskirche, der vi inviterer inn tyske og norske prester / teologer /tenkere til å holde taler om hva Dietrich Bonhoeffer har betydd for deres virke og deres liv. En stund dedikert Dietrich Bonhoeffer- for å minnes, i fellesskap, og om hvordan forvalte arven etter hans virke videre.

 

Begrunnelse for valg av kirkerom. Zionskirche er et spesielt rom, da Bonhoeffer selv arbeidet her og begynte med sitt sosiale engasjement (hjalp arbeiderungdom og vanskeligstilte familier). Det er en åpen kirke som ofte brukes som arena for kunst.

 

Blindheten. Ønsket er å lage et prosjekt over en lignende lest som jeg tidligere har gjort ved Telemark Kunstsenter i våres (der Ibsen istedenfor Dietrich Bonhoeffer var omdreiningspunktet). Ønsket er å gi symposiet en rituell og estetisk ramme. De ulike talene blir tatt opp, slik at samtalen kan “forbli i kirkerommet”.

Link til utstillingsprosjektet og lydinstallasjonen «Blindheten» ved Telemark Kunstsenter:

http://www.telemarkkunstsenter.no/blindheten.html

Kortfattet presentasjon- Symposium for Dietrich Bonhoeffer 2Fra «Symposiet om Skienssmerten» av Liv Kristin Holmberg, Telemark Kunstsenter 2016

 

Plan. Sjømannsprest Hilde Barsnes og kunstner Liv Kristin Holmberg vil arrangere en lesesirkel i Berlin våren 2017, der vi leser Bonhoeffer skrifter og diskuterer dem. Vi vil gjøre research for å finne aktuelle prester / teologer, fra Norge og Tyskland, som vi kan invitere inn, samt inngå samarbeidsavtale med Zionskirche. Under Kirkedagene i Berlin, 24.-28.mai 2017 (https://www.kirchentag.de/) ønsker vi å arrangere en liten presentasjon av prosjektet, der vi inviterer inn norske og tyske prester og teologer til lunsj og en reise i Bonhoeffers fotspor i Berlin. Når det har blitt inngått avtale med symposiedeltakere og Zionskirche, vil vi søke støtte til symposiet fra Norsk Kulturrråd og Fritt Ord.

 

Kortfattet presentasjon- Symposium for Dietrich Bonhoeffer 3

Dietrich Bonhoeffer (født 4. februar 1906 i Breslau, død 9. april 1945 i konsentrasjonsleiren Flossenbürg) var en tysk luthersk teolog,prest og aktiv i den tyske motstandskampen mot nasjonalsosialistene.

 

Kortfattet presentasjon- Symposium for Dietrich Bonhoeffer