Hudsalong- kunstnerisk forskningsprosjekt om berøringssansen