LITURGI FOR STEMØDRE

Microsoft Word – 2. Kunstnerisk intervensjon i det offentlig rom_Liturgi for stemødre_kurator Maria Veie.docx

Kunsterisk intervensjon i det offentlig rom

Fra forprosjekt / pilotvisningen av «Liturgi for Stemødre», Nidarosdomen 2023. Foto: Maria Veie Sandvik.

Liturgi for stemødre Liturgi for stemødre er en kunstnerisk intervensjon i det offentlig rom

Denne (avtalte) kunstneriske intervensjonen i offentlig rom (kirkerommet / Nidarosdomen) – ønsker å hylle og belyse stemorsrollen. Verket utvikles av organist og performancekunstner Liv Kristin Holmberg, komponist, akkordionist og performancekunstner Camilla Vatne Barratt–Due og kurator Maria Veie Sandvik i samarbeid med Nidarosdomen.

Prosjektbeskrivelse

Galleri Maria Veie, representert ved kurator og ikonolog Maria Veie, skal i samarbeid med kunstnerne Liv Kristin Holmberg og Camilla Barratt-Due utvikle en rituell performance i et av de mest kjente offentlige sakrale rommene i Norge. Maria-kapellet i Nidarosdomen er valgt for å understreke verkets tematikk. Den arkitektoniske plasseringen (dvs. i dette skjulte kapellet på 3. galleri, dedikert Maria med de vidunderlige glassmalerier der solfarger flommer inn) vil speile stemors perifere rolle i kirken som institusjon og den faktiske bygningsmasse. Klanger og den nyskrevne liturgiske musikk og stemorsoratorium vil lekke ut av kapellet og fylle det storslagne kirkerommet. Slik tenker vi, rent performativt, vi gir en “stemme”, en klang, en synliggjøring av stemoren i det offentlige rom.

Visningstiden i kirken vil være på dagtid når kirken er ellers åpen for andre besøkende / turister etc.

Liturgi for stemødre er en videreføring av verket ”Det Siste Mennesket” – en serie performative arbeider om frivillig barnløshet vist ved bl.a. Berlin Art Week, Spriten Kunsthall. Veie og Holmberg ønsker å fortsette deres utforskningsarbeid av stigmaer og utvidelse av kvinners roller, rom og valg, nå i samarbeid med komponist Barratt-Due. Det finnes mange forbindelseslinjer mellom Holmberg og Barratt-Dues virke – klassisk bakgrunn og en praksis i gråsonene mellom scenekunst, billedkunst, og samtidsmusikk.

Fra forprosjekt / pilotvisningen av «Liturgi for Stemødre», Nidarosdomen 2023. Foto: Maria Veie Sandvik.

Kunstnerisk intervensjon i det offentlig rom. Det blir flere og flere steforeldre i denne verden. Det trengs derfor et ritual som er skapt for dem og deres rolle og utfordringer. Denne (avtalte) kunstneriske intervensjonen i offentlig rom (kirkerommet) ønsker å hylle og belyse stemorsrollen,og løfte bonusfamilien inn i den hellige familie, med teologisk fundament i Josefs rolle i juleevangeliet – han som trer til side for å åpne opp for den Andre – som en ledestjerne for steforeldre.

Dette utforskende prosjektet har mottatt bestillingsverkstøtte fra Norsk Kulturråd og KORO Lokalsamfunnsordningen.

Praktisk plan. Inngått visningsavtale med Nidarosdomen. Forprosjekt – april / mai 2023 og urfremføring av bestillingsverket til Josefs helligdag 1. mai, 2024.

Vi ser for oss en pågående, levende, liturgisk installasjon i Maria-kapellet i Nidarosdomen. Denne intervensjon og performative eksperimentet utvikles av organist og performancekunstner Liv Kristin Holmberg, komponist, akkordionist og performancekunstner Camilla Vatne Barratt– Due og kurator Maria Veie Sandvik i samarbeid med familieterapeut Øyvind Sandvik, kapellan Marie Farstad og kirketjener Sjur Olsborg fra Nidarosdomen.

Uttalelse fra sosionom Øyvind Sandvik om sin rolle i prosjektet:

“I løpet av min praksis som familieterapeut har jeg arbeidet med relasjoner og folk i krise.
På alle arbeidsstedene har jeg hatt et særlig engasjement i voldsproblematikk i parforhold, foreldresamarbeid og grenseoverskridende adferd overfor barn. I den sammenheng er det naturlig å nevne at jeg i regi av kontoret har drevet en krisegruppe over mangeår for å bistå menn og kvinner som sliter ekstra før, under og etter brudd. Det er familievernet som i hovedsak står for meglingen i Norge, en lovpålagt tjeneste overfor gifte og samboende i brudd med barn under 16 år. Her er steforeldretematikk sentralt. I dette arbeidet var jeg med i en gruppe som tok ansvar for de mest krevende sakene. Trondheimskontoret har også hatt et samarbeid over lang tid med kolleger i Sør-Afrika hvor konflikt/forsoning har vært hovedfokus. Med mine kolleger har vi forsøkt å overføre den kunnskapen til norske forhold. Mange klienter har vært opptatt av denne overføringsverdien. Med dette bakteppet ser jeg fram til å kunne være med å bidra i dette spennende prosjektet som kan bli et utfordrende møte mellom ulike fagfelt og miljø. Steforeldrerollen og kanskje spesielt stemor har av en eller annen grunn fra gammelt av vært uglesett som den “onde”. Barn kan ha blitt skremt med “..pass deg for stemor..”. Selv om denne forestillingen ikke er like levende lenger, er det fortsatt en posisjon mange opplever krevende. Det er på en måte en posisjon uten tydelige rettigheter – en må ofte bevege seg tilside for ikke å støte noen, barna eller andre voksne med tydeligere rolle.”

Fra forprosjekt / pilotvisningen av «Liturgi for Stemødre», Nidarosdomen 2023. Foto: Maria Veie Sandvik.

Dette tverrfaglig samarbeidsprosjekt står i skjæringspunktet mellom den performative samtidskunsten, kirkens liturgiske ritualer og familievernet. En dialog på tvers hvor stemødre samlet som gruppe kan stå sterkere til å identifisere fellestrekk og et nytt språk for sin rolle i nye familiestrukturer. Vi vil arbeide for at den planlagte kunstneriske intervensjonen ikke bare skaper en kunstnerisk erfaring for de som deltar, men at det også kan bli et terapeutisk rom. Som nevnt innledningsvis: det trengs et ritual som er skapt for samtidas stemødre og deres rolle og utfordringer.

Kveldstid under visningsperioden i 2024: Vi er i dialog med Trøndelag teater om et samarbeid og en parallellaksjon i foajeen på kveldstid, der vi ønsker å invitere inn forskere, teologer og kunstnere til samtale om stemorsrollen, samt at vi planlegger en panelsamtale (i tråd med den vi hadde i Nidarosdomen høsten 2021).

I tillegg planlegger vi en visning i et kirkerom i Berlin ifm. Gallery Weekend 2024. Dette er en weekend i april/mai hvert år hvor svært mange tilreisende besøker Berlin for å oppleve byens samtidskunstscene. Maria Veie og Holmberg har tidligere samarbeidet med en rekke kirkerom i Berlin, og vil undersøke hvordan dette

kan gjennomføres. Veie søker den nordiske ambassaden i Berlin om programmet Residens i residensen høsten 2023 for å kunne legge til rette for et slikt samarbeid. En sentral mulig samarbeidspartner her er Hannes Langbein, direktør for Stiftung St. Matthäus, Kulturstiftung der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg- schlesische Oberlausitz.

Mål med prosjektet
Bestillingsverket inkluderer en felles utforskning av de tre kjernemedvirkende: organist / regissør, komponist / utøver og kurator.

Besetning: Orgel, elektronikk, et kor av stemødre og akkordion. Barratt-Due skal komponere et nyskrevet liturgisk verk som del av den rituelle performancen. Foruten Maria Veie Sandviks kuratorrolle, vil Sandvik også skrive frem et essay koplet til prosjektet. Liturgi for Stemødre er slik planlagt som et fleksibelt verk som kan tilpasses både arkitektonisk rom, geografisk sted (ulike kirkerom i Oslo og Trondheim) og tidsaktuell kontekst.

Vi ser for oss at verket, på sikt, kan vises i mange ulike kirkerom rundt om i landet.

Det er tenkt som en levende, liturgisk performativ installasjon- et elektronisk lydverk og en lydinstallasjon til performativt verk – akkordion, live elektronikk og orgel.

Bestillingsverket er på flere vis en utøverbasert komposisjon hvor det skapende vil ligge tett opp til en slik metodikk. Selv om verket er planlagt som en tverrkunstnerisk produksjon vil musikken være det bærende elementet.

Dette rituelle eksperimentet vil baseres på Holmbergs egne erfaringer og teologisk- filosofisk tankegods. Prosjektet er en videreføring av verket ”Det Siste Mennesket” – en serie performative arbeider om frivillig barnløshet, inspirert av Peter Wessel Zapffes filosofi – samarbeid mellom Liv Kristin Holmberg og kurator Maria Veie, vist ved Berlin Art Week, MAGO Eidsvoll og Spriten Kunsthall). Veie og Holmberg ønsker å fortsette deres utforskningsarbeid av stigmaer og utvidelse av kvinners roller, rom og valg, nå i samarbeid med komponist Barratt-Due.

I likhet med ”Det Siste Mennesket” ønskes det å lage et verk som står i dialog med samtiden samt baseres på analyser av vår historie / kulturhistorie, der teologien fungerer som et prisme for å forstå våre strukturer og røtter.

Fra forprosjekt / pilotvisningen av «Liturgi for Stemødre», Nidarosdomen 2023. Foto: Maria Veie Sandvik.