PUSTENS LITURGI

Galleri Maria Veie presenterer: Pustens liturgi – et kunstliturgisk symposium

14/11/2023
18:00 – 23:00

Pustens liturgi – et kunstliturgisk symposium av Liv Kristin Holmberg med urfremføring av bestillingsverk av Ruth Wilhelmine Meyer.

 • Tirsdag 14. november
  18:00 – 23:00
 • Kulturkirken Jakob
 • 250 kr

Liv Kristin Holmbergs flerårige undersøkelsesarbeid omkring forbindelsen mellom religion og estetikk munner ut i dette kunstliturgiske symposium – Pustens liturgi – som danner sluttvisningen av hennes ph.d.-prosjekt i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Norges musikkhøgskole.

Med bakgrunn som performancekunstner og organist har Liv Kristin Holmberg i en årrekke jobbet med rituelle uttrykk i kirkerommet i performancer som tar for seg eksistensielle spørsmål. Hennes overordnede kunstneriske praksis og forskningsprosjekt kaller hun «Kunstliturgien – om kunstens grenser» – som kan omtales som rituell performance basert på utopisk filosofi, der hun utvikler egne liturgiske elementer i samarbeid med komponister og medskapere, for eksistensielle hendelser og overganger i livet: et slags metafysisk virkelighetsteater.

I Pustens liturgi utforsker Holmberg sammen med kunstnerisk team forbindelsen mellom liturgi, pust og fellesskap.

Medvirkende

 • Liv Kristin Holmberg (kunstnerisk ansvarlig, musiker og performer)
 • Ruth Wilhelmine Meyer (medutvikler av konsept, komponist og sanger)
 • Majorstuen barne- og ungdomskor
 • Sindre Beitohaugen (dirigent og sanger)
 • Hanna Barfod (berører og beveger)
 • Camilla Vatne Barratt-Due (musiker og performer)
 • Matthias Gillebo (sanger og prest)
 • Elias Frisk og Victoria Finstad (assistenter)
 • Dagmar Elizabeth Mecca (kostymedesigner, kunstliturgisk kappe)
 • Netanel Seri (performer og sanger)
 • Stefan Thorsson (komponist og medvirkende)
 • Kristin Heskje (prest og medvirkende)
 • Kari Anne K. Drangsland (forsker, samfunnsgeograf og medvirkende)
 • Ellen Hagemann (teolog, prest og medvirkende)
 • Marianne Stranger (kostymedesigner, portalistkostymer)
 • Maria Veie Sandvik (kurator)

Symposium i Krypten i forkant av Pustens liturgi

 • Matthias Gillebo (sanger, stipendiat og prest)
 • Gyrid Gunnes (teolog, forfatter og performancekunstner)
 • Kjetil Røed (kritiker, forfatter og redaktør for Billedkunst)
 • Anette Therese Pettersen (scenekunstkritiker, teaterviter, redaktør og skribent)
 • Kari Anne K. Drangsland (samfunnsgeograf og forsker ved Universitetet i Bergen)
 • Tom Holmberg (Liv Kristins pappa)
 • Hans Kristen Hyrve (lydkunstner)
 • Ellen Hagemann (prest og teolog)
 • Hanna Barfod (scenekunstner)
 • Steinunn Knúts Önnudóttir (teatermaker og forsker i kunstnerisk utviklingsarbeid)
 • Hild Borchgrevink (kunstner, forsker, redaktør og kritiker)
 • Kurator og kunsthistoriker Maria Veie Sandvik er moderator for samtalene
 • Sivert Angel (professor i kirkehistorie og praktisk teologi, for tiden prodekan ved Det teologiske fakultet, UiO)

Kurator og kunsthistoriker Maria Veie Sandvik er moderator for samtalene.

Praktisk informasjon

 • Dørene åpner kl. 18:00 – åpen bar
 • Arrangementet starter kl. 18:30
 • Kl. 18.45 Samtale 1 – Bakgrunn, fall, overgang, grenser. Panel: Kari Anne K. Drangsland (samfunnsgeograf og forsker ved UiB, barndomsvenn), Hans Kristen Hyrve (lydkunstner), Knut Erik Tveit (kulturrådgiver, Oslo Bispedømme), Tom Holmberg (Liv Kristins pappa).
 • Symposium i Krypten i forkant av Pustens liturgi
 • Inngang inkluderer enkel bevertning
 • Forestillingen innebærer vandring i trapper. Ved spesielle behov, vær vennlig å ta kontakt slik at vi kan tilrettelegge

Visningen skjer i samarbeid med Oslo Bispedømme, KULT, NMH og Kulturkirken Jakob og Majorstua barn- og ungdomskor, med støtte fra Norsk Kulturråd.

Urframføring av bestillingsverk til Pustens Liturgi av Ruth Wilhelmine Meyer.

Omtale

https://scenekunst.no/artikler/kraften-i-det-usette

Kunstnerisk prosess

Pustens liturgi er et verk i en rekke av performative verker for kirkerom som Holmberg har utviklet under sin stipendiatperiode.

Hvert semester har Holmberg utviklet av et nytt liturgisk element / eksperiment / sakrament for Kunstliturgien. Underveis i prosessen har hun hatt semi-offentlige og offentlige presentasjoner, der hun har vist de nyutviklede kunstliturgiske eksperimentene i form av et musikkkteatralt, performativt arbeid for kirkerom, i samarbeid med dialogpartnere / referansegruppe, bestående av teologer/komponister/kirkemusikere/prester/kunstnere.

De ulike liturgiske element / eksperiment / musikkteatrale verk for Kunstliturgien 2019–2023:

 • Avvigslingens liturgi
 • Tårenes liturgi
 • Liturgi for dovenskap
 • En juleliturgi for vår tid
 • Paralysens liturgi
 • Kroppsliturgiske eksperiment
 • Liturgi for stemødre
 • Søvnens liturgi
 • Liturgi uten fellesskap
 • Gravferdsliturgi for levende mennesker
 • The Suffering

Slik har hun utviklet en serie med musikalskliturgiske, performative eksperimenter som danner kunstnerisk kropp til Kunstliturgien.

Pustens liturgi – et kunstliturgisk symposium er hennes avsluttende verk, spesiallaget for Kulturkirken Jakob, og sammen med Søvnens liturgi 13. november i Kongsberg kirke og Liturgi uten fellesskap 5.–12. november i Grønland kirke, konstituerer dette avslutningen av hennes ph.d.-prosjekt. Veiledere har vært Trond Reinholdtsen og Øystein Elle.

Liv Kristin Holmberg bakfra med fotsid kappe foran et alter, i svarthvitt.

Til informasjon

Som forberedelse til sluttvisningen og sluttføringen av dette kunstneriske prosjektet vil det kunstliturgiske eksperiment «Liturgi uten fellesskap» skje i Grønland kirke – en rituell performance ved soloppgang – hver morgen gjennom uken før sluttvisningen (fra Allehelgensdag, 5. november til 12. november). Liturgien er for ett menneske ad gangen (kunstneren / kantoren) og skjer med stengt kirkedør. Publikum vil kun ta del i verket via den stengte døren. Det kunstliturgiske eksperimentet skjer i samarbeid med prest og diakon i Grønland kirke.