Paralysens Liturgi

Tomhet og orgelklanger fra kirker på den norske landsbygda er kjernen i en installasjon som urfremføres på Only Connect i Trondheim.

Nyskrevet kunstliturgisk verk for orgel, elektronikk og paralyse. 

Multimediaverket Paralysens Liturgi er et samarbeidsprosjekt mellom kunstner Liv Kristin Holmberg, komponist Eirik Havnes, filmfotograf Kristian Larssen og kurator Maria Veie Sandvik.

Er det rom for paralyse i kunsten? Rom for paralyse i kirken? Skulle det finnes noe i den tomheten, i den stille venten, i tiden uten prosjekt? Kan det finnes noe i paralysen som vi trenger?

Dette prosjektet handler om å undersøke paralysens potensial som kunstnerisk materiale. Istedenfor å sky paralyse og stillstand så ønsker vi å undersøke stillstanden, tomheten, og å tenke tilstanden som et sted for forvandling. Prosjektet har vokst ut av Liv Kristin Holmbergs kunstneriske forsknings-prosjekt Kunstliturgien, hvor hun tar for seg de mest kjente kirkelige liturgier (de rituelle prosessene rundt dåp, bryllup, påske, begravelse osv.) og omgjør disse til performancer. Holmberg har bestilt et verk av komponist Eirik Havnes til sin serie med musikkteatrale eksperimenter:

Paralysens liturgi urfremføres under festivalen Only Connect 2021 i Trondheim. Holmbergs forskningsprosjekt er på flere visen undersøkelse av relasjonen mellom kunstrommet og det kultiske rommet, og dermed vil det vises to ulike versjoner av verket Paralysens Liturgi. Én versjon for kirkerommet i Nidarosdomen og en versjon for kunstrommet i Rosendal Teater.

Presentert av Only Connect i samarbeid med Galleri Maria Veie.
Kostymedesigner: Kunstliturgisk kappe av Dagmar Elizabeth Mecca. 

https://nymusikk.no/arrangementer/only-connect-trondheim-paralysens-liturgi

https://www.nidarosdomen.no/en/kalender/paralysens-liturgi-211018

Presseomtale:

https://artscene.no/2021/05/05/kunstens-paralyse/