Nattens Lys- en våkenatt.

0 R UMAX PL-II V1.5 [3]

 

NATTENS LYS

Vår Frue Kirke, Trondheim.

Dørene åpnes klokken 20, lørdag 10. november.

 

Velkommen til en eksperimentell våkenattsmesse, fra solnedgang til soloppgang, basert på Gunvor Hofmos poesi.

En performativ installasjon, et stille teater, med skyggespill og orgelklanger, der diktene er det man møtes i.

Den dramatiske strukturen for oppsetningen ligner den katolske Vigiliamessen, våkenattsliturgien, der Hofmos dikt utgjør liturgiens tekstledd, bønnene. Opptak av det norske folk som leser inn Gunvor Hofmos dikt danner en voice-over for scenekunstforestillingen og blir vevd sammen med orgelklanger, sang og det spesialskrevne verket for våkenatten av komponist Stefan Thorsson: Lidelsens Jubel.

Ledsaget av Gunvor Hofmos poesi våker vi i fellesskap gjennom natten.

Vi vil sitte sammen til det lysner,
i Trondheims åpne kirke. Dette hellige rommet hvor menneskene i byen finner ly.

Slik foregår våkenatten:

Dørene til Vår Frue kirke åpnes når det har mørknet, kl 20, lørdag 10. november.

Det er et åpent rom, man kan komme og gå som man vil gjennom natten. Vi avslutter ved soloppgang søndag 11. november.

Ta gjerne med ullteppe / ta på varme, gode klær.

Det blir servert varm drikke og enkel bevertning gjennom natten.

Alle er varmt velkomne! Uansett om du har et forhold til Gunvor Hofmos poesi på forhånd, eller ikke.

Nattens Lys ledes av kunstnerne Liv Kristin Holmberg og Christina Lindgren.

For mer informasjon, se prosjektets hjemmeside: www.nattenslys.no

Nattens Lys ble første gangen vist i Kulturkirken Jakob i 2015.

Vi har derfor lenge ønsket å videreføre produksjonen og vise den i andre kirkerom i landet.

Trondheim kjennes som en naturlig ramme for en eksperimentell våkenattsmesse, med folket som medskapere, med utgangspunkt i Gunvor Hofmos spirituelle og eksistensielle univers. Trondheim ble ifølge sagafortellinger etablert av Olav Tryggvason i 997. Byen er på mange vis blitt bygd opp omkring det å våke, Olavsvaken. Olavsvake stammer fra katolsk tid, da det var vanlig å våke og be tidebønner gjennom natten. I vår våkenatt vil det tekstlige fundamentet byttes ut med Gunvor Hofmos interpretasjon av det guddommelige og menneskenes liv.

Vårt ønske og intensjon bak det spesialskrevne verket, Våkenattsmessen Lidelsens Jubel, for produksjonen, er at den kan, på sikt, inngå i repertoaret til kirkekor omkring i landet. At verket kan være et tilfang til kirkens liturgiske musikk. Via gjestespillsvisningen i Trondheim ønsker vi samtidig å lage og utvikle en enkel mal / en enkel oppskrift, på hvordan Nattens Lys kan gestaltes og iscenesettes på en enkel måte, av den enkelte kirke og menighet selv: En håndbok i å våke.

Slik, er vår visjon, at Nattens Lys, kan leve videre i de ulike kirkerom omkring i landet og som tilfang til kirkens liturgi og kulturtilbud.

Stedsspesifikk produksjon: Forestillingen Nattens Lys er en stedsspesifikk produksjon, forankret i stedet og det unike kirkerommet, Vaar Frue Kirke, med Trondheim som kontekst. I forkant av visningen vil vi invitere til våre Innleserstasjoner i Vaar Frue Kirke og på Litteraturhuset i Trondheim (http://nattenslys.no/?page_id=9), der byens befolkning kan lese inn sitt Hofmo- dikt og slik bli en del av forestillingen og være medskapere. Slik, med utgangspunkt i Trondheim by, skape en ny våkenattsmesse, i Hofmos ånd.

Medvirkende:

Kontratenor Hubert Wild

Kammerkoret Aurum med dirigentene Eva Holm Foosnæs og Bjørn Vevang

Orgel Knut Størdal

Komponist Stefan Thorsson

Dukkespiller / skyggespiller Gisle Hass

Koreograf Anna Thu Schmidt

Lys- og lydtekniker Timmo Aune

Frivillige verter fra Vår Frue – åpen kirke, Kirkens Bymisjon

Talere under natten er Kari Anne Klovholt Drangsland, Marte Huke, Asieh Amini, Ingrid Storholmen m. fl.

Fotograf Svante Løwenborg

Rådgivere Knut Erik Tveit, Sidsel Pape, Trine Falch og Siv Limstrand

Samarbeidspartnere: Kirkens Bymisjon i Trondheim, KULT – Senter for Kunst, kultur og kirke og Gyldendal Norsk Forlag.

Samarbeidspartnere innlesningsaksjonen: Litteraturhuset i Trondheim, Korskirken i Bergen, Vår Frue kirke i Trondheim, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Bergen Offentlige Bibliotek, Gaustad Sykehus, Kirkens Bymisjon.

Prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd, Fritt Ord og Trondheim Kommune.

Takk til Tor Guttormsen og Gyldendal Forlag for tillatelse til bruk av diktene.

Takk til Vår Frue – åpen kirke og Kirkens Bymisjon i Trondheim.

Til orientering: De som har anledning, bes om å betale 100 i inngangspenger- via Vipps eller kontant i døra.

 

Mer info om produksjonen www.nattenslys.no

Her kan du blant annet lese om det svært omfattende researcharbeidet som ligger bak produksjonen: http://nattenslys.no/?page_id=17

 

Fra scenekunstforestillingen, Våkenatten, fra solnedgang til soloppgang, i Kulturkirken Jakob, 11. april 2015.

42 skygge farge ragni fint MVI_2524 (0.00.00.01)43 sal skyggefarge+ingerMVI_2525_00000Foto: Tormod Lindgren

 

Mer info om Nattens Lys:

Whoever shows his wound shall be cured, whoever hides it, shall not be cured.”

Kunsten og galskapen. I vårt fornuftsdrevne, nytteorienterte samfunn hvor den bekvemme, velsmurte demokratiske ufrihet rår, trengs individuelle stemmer avsondret fra den offentlige mening og adferd. Gunvor Hofmo er en slik stemme. Den stemmen har blitt altfor lite hørt i dette landet. Dette prosjektet handler om å ta hennes mørke poesi på alvor. Som et inntrengende spørsmål til menneskene.

Feltopptak og innlesninger har blitt gjort på avgjørende steder i Gunvor Hofmos liv: Gaustad sykehus hvor hun var innlagt i mer enn 15 år, Rådhuskaia i Oslo der skipet MS Donau lå ankret, som fraktet Ruth Maier og de fleste norske jødene til Auschwitz, og ved gasskammeret i Auschwitz hvor Ruth Maier ble myrdet 1. desember 1942. Feltopptakene og innlesningene er vevd sammen med orgelklanger som danner lydlandskap for Hofmos dikt for våkenatten.

Gaustad hvor lydopptak er gjort RådhuskaiaAuschwitz

 

Prosjektet Nattens Lys består av tre deler:

Nattens Lys er et tredelt, tverrkunstnerisk prosjekt med Gunvor Hofmos poesi som fundament.

Innlesningsaksjon.

I 2014 ble det norske folk invitert til å lese inn sitt Hofmo-dikt. Det ble stilt opp temporære lydstudioer blant annet på Litteraturhuset i Oslo, Bergen offentlige bibliotek, Hannah Ryggen-salen på Nordenfjeldske Kulturindustrimuseum, Gaustad sykehus, Vår Frue kirke i Trondheim, Korskirken i Bergen. Forfattere, kunstnere og politikere ble også direkte kontaktet for å lese inn sitt yndlingsdikt.

 

Lydbok.

Et utvalg av innlesningene fra Innlesningsaksjonen danner grunnlaget for denne lydboken. Feltopptak har blitt gjort på avgjørende steder i Gunvor Hofmos liv: Gaustad sykehus hvor hun var innlagt i mer enn 15 år, Rådhuskaia i Oslo der skipet MS Donau lå ankret, som fraktet Ruth Maier og de fleste norske jødene til Auschwitz, og ved gasskammeret i Auschwitz hvor Ruth Maier ble myrdet 1. desember 1942. Feltopptakene er vevd sammen med orgelklanger som danner lydlandskap for Hofmos dikt.

 

Scenekunstforestilling.

Natten mellom 11. og 12. april 2015 ble dedikert til Gunvor Hofmo i Kulturkirken Jakob i Oslo. En eksperimentell våkenattmesse, fra solnedgang til soloppgang. En performativ skyggeteaterinstallasjon der diktene er det man møtes i. Alle opptakene fra Innlesningsaksjonen vil danne en voice-over for scenekunstforestillingen og veves sammen med orgelklanger, sang og elektronisk musikk. Ledsaget av Gunvor Hofmos poesi vil man kunne i fellesskap våke gjennom natten. Vi vil sitte sammen til det lysner.

Dette prosjektet handler om å ta Gunvor Hofmos poesi på alvor. Som et inntrengende spørsmål til menneskene.

 

 

Hjertelig takk til alle som har lest inn dikt av Gunvor Hofmo!

 

Innlesningsaksjonen

– å dele et dikt av Gunvor Hofmo

Har du et forhold til Gunvor Hofmos diktning?

Innsamlingsaksjonen: Kom og les inn ditt Hofmo-dikt.

Sammen løfter vi frem hennes poesi.

 

Tid og sted

Det stilles opp temporære innleserstasjoner:

– Vår Frue Kirke (Sunniva-kapellet):
Søndag 4. november kl 15-18

– Litteraturhuset i Trondheim:
Torsdag 1. november kl 16-18
Mandag 5. november kl 18-20

 

I 2015:

15. mars Vaar Frues Kirke: kl 14-20

16. mars Nordenfjeldske kunstindustrimuseum (Hannah Ryggen-salen): kl 12-16

 

i Bergen

17. mars Korskirken: kl 10-18

18. mars Bergen Offentlige bibliotek: kl 10-18

 

i Oslo

6. april Litteraturhuset (Kverneland) kl 12- 20

7. april Litteraturhuset (Kverneland) kl 10-17

300px-Jacob_Wrestling_with_the_Angel_by_Leon_Bonnat24