Jeg hører deg

pao2016_livkristinholmberg026

 

Åpning I: 20. januar

Åpning II: 3. mars 2018

Jubileumsutstilling ved Nord-Trønderlag Kunstmuseum.

Jeg hører deg

Kurator Maria Veie vil gå i dialog med Kunstmuseets samling ved å gi Johannes Rian en faglig utfordrende kontekst. Ifølge Haaken A. Christensen er Rian den norske kunstneren som best har forstått slektskapet mellom maleri og musikk. Mer enn det å lete etter et narrativ i et verk, det å jage etter en slags eksplisitt forståelse, bidrar musikken som eksempel til å hengi seg mer enn å forstå. Kunst kan oppleves på samme åpne måte – den må ikke nødvendigvis ”leses”. For å oppnå dette har Veie invitert Liv Kristin Holmberg til å utvikle et nytt verk. Hun benytter effektive verktøy for å åpne publikums opplevelse, og har ingen krav om forkompetanse, snarere det motsatte. Holmbergs verk til utstillingen «Jeg hører deg», har formål å ha et spesielt fokus på lyttesansen. Det stedsspesifikke verket baseres på Stillhetens symposium («Symposium of Silence») som ble vist på Performance Art Oslo i 2016 i samarbeid med danser og tegnspråktolk Håvard Kalseth. Verket er inspirert av Nicolas Bourriauds essay «The Radicant», og publikum får erfare et taktilt tegnspråk. Døvblinde bruker en type tegnspråk som avleses med hendene, altså taktilt, hvor man føler istedenfor å se ordene som formes. Slik vil publikum ta del i en utvidet forståelse av lytten gjennom hender og hudsans hvor Holmberg og Kalseth forsøker å la ordet bli kropp.

Photo above from the performance “Symposium of Silence”.  Photographer: Kobie Nel.

jeghrerdegi-1

Taktilt tegnspråk er tegnspråk som avleses med hendene (taktilt). I utgangspunktet brukes vanlig tegnspråk, men noen tilpasninger må gjøres. Synshemmede/blinde har ikke mulighet til å oppfatte de non-manuelle delene i tegnspråket, dette må derfor kompenseres ved hjelp av bokstavering, beskrivelse ved hjelp av tegn og/eller haptiske signaler. Taktil kommunikasjon er nødvendig når synet ikke er tilstrekkelig til å avlese tegnspråk, i stedet må man føle språket.
Håvard Kalseth (36) er utdannet danser og tegnspråktolk. Han jobber mye for døvblinde og bruker taktilt tegnspråk og haptisk kommunikasjon. Håvard har også lang fartstid som artist, og jobber for tiden med et større prosjekt tenkt premiereklart i 2018.

 

Det blir satt opp buss fra fra Trondheim til Namsos. Kun 50 kr tur- retur. Påmeldingsfrist fredag 19. januar kl 15.00. Begrenset antall plasser.

Busseminar påmelding klikk her.

Oppstart Trondheim S (kl. 10.00)
Stjørdal stasjon (kl. 10.35)
Levanger stasjon (kl. 11.15)
Verdal stasjon (kl. 11.35)
Steinkjer stasjon (kl. 12.05)
Ankomst Kunstmuseet Nord-Trøndelag (kl. 13.30)

VELKOMMEN!

 

Link til mer info om utstillingen og jubileumsmarkeringen:

 

Åpning av jubileumsåret 2018!

I HEAR YOU 2018 åpning DSC_9380 photo-chris erlbeck (Konflikt for Unicode-koding)

Fra performancen “Jeg hører deg”. Foto: Chris Erlbeck